“Bulgaristan ve Türkler” paneli

Etkinliklerimiz, Tüm Haberler

Değerli gazeteci ve üyemiz Metin Edirneli’ nin moderatörlüğü ve öncülüğünde “Bulgaristan ve Türkler” konulu panel 11 Aralık 2015 Cuma günü, değerli Profesörlerimiz Halime Kozlubel , “19 Yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşları ve Bulgaristan Türkleri ile Bulgaristan’daki Türk Kültürü ‘’ – Anadolu Üniversitesi (emekli), Mehmet Zeki İbrahimgil “Bulgaristan, Kentleşme, Dünü ve Bugünüyle Osmanlı Kültür Varlığını” – Gazi Üniversitesi ve ev sahibi olarak, tarih öğretmenimiz Nurcivan Bayraklı “Bulgaristan Türkleri, Kökenleri ve Osmanlı’nın İskân Politikası” adlı konu başlıkları ile düzenlediğimiz panele konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Misafirler ve üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği Panel, plaket törenin ardından, Varna Türk Kültür Derneği folklor ekibinin gösterileriyle devam etmiş ve konuklarımız adına verdiğimiz kokteyl ile sona ermiştir.